پروژه: آقای حسنی

  • کابین: ام دی اف استیل

  • موتور: آلبرتوساسی

  • درب: لولایی الوند

  • تابلو فرمان: داتیس

  • آدرس:رشت-گلسار-خ۱۲۶