پروژه: آقای حسن زاده

  • کابین: های گلاس استیل

  • موتور: جم ایتالیا

  • درب: لولایی الوند

  • تابلو فرمان: داتیس

  • آدرس:رشت-سرگل-خ تقی داوودی