پروژه: آقای فیض زاده

  • کابین: های گلاس استیل طلایی

  • موتور: بهران

  • درب: لولایی الوند

  • تابلو فرمان: داتیس

  • آدرس:رشت-قلی پور-کوچه زنبق