پروژه: آقای کوشش

  • کابین: ام دی اف استیل

  • موتور: بهران

  • درب: لولایی الوند

  • تابلو فرمان: داتیس

  • آدرس: رشت-ارشاد-میدان باب الحوایج