پروژه: خانم توکل

  • کابین: ام دی اف استیل

  • موتور: بهران

  • درب: لولایی الوند

  • تابلو فرمان: داتیس

  • آدرس:رشت-پل عراق-دانشسرا